Tópico Oficial - International Saimoe League'2015 (ISML 2015)


Páginas (32): « Anterior 1 2 3 4 5 ... 32 Próximo »
319 respostas neste tópico
 #21
ARENA 01: Nishikino Maki Kawai Ritsu Miyauchi Renge [Asada Shino] Himeki Chifuyu Azuki Azusa Onodera Kosaki Enomoto Takane [Tobiichi Origami] [Kurousagi]
ARENA 02: Hiradaira Chisaki Seo Yuzuki Sonoda Umi [Saegusa Mayumi] [Terminus Est] Latifa Fleuranza Yoshino Shokuhō Misaki Esdeath [Konno Yūki]
ARENA 03: [Aihara Enju] [Yasuhara Ema] Tachibana Marika Tedeza Rize Kōsaka Honoka Tsunemori Akane Ayase Eli Yaya [Jibril] Sakura Kyōko
ARENA 04: Celty Sturluson [Yatogami Tōka] Kitashirakawa Tamako Hoto Kokoa [Kirisaki Chitoge] [Suō Amane] Minami Kotori Kushikawa Hatoko Tateyama Ayano Akatsuki
ARENA 05: Honma Meiko [Nymph] Hasegawa Kobato Tōsaka Rin [Ryōgi Shiki] Ibuki Fūko [Hirasawa Yui] Nibutani Shinka Louise Vallière Aisaka Taiga
ARENA 06: Suigintō Kotobuki Tsumugi [Takamachi Nanoha] Momo Belia Deviluke [Tōwa Erio] Ikaros Aragaki Ayase Makise Kurisu Chitanda Eru [Sakagami Tomoyo]
ARENA 07: Kashiwazaki Sena Nōmi Kudryavka Saber [Eucliwood Hellscythe] Kamio Misuzu Sengoku Nadeko [Holo] Konjiki no Yami Nyarlathotep [Laura Bodewig]
ARENA 08: [Kuroyukihime] Takanashi Rikka Hiiragi Kagami [Oshino Shinobu] Shiomiya Shiori Kuroi Mato Kinomoto Sakura Kōsaka Kirino [Kirishima Shōko] Kanzaki H. Aria
ARENA 09: Kanie Seiya Natsume Takashi [Hyōdō Issei] [Itsuka Shidō] Kamijō Tōma Ayasaki Hayate Sakai Yūji Kuroko Tetsuya Tomoe Andō Jurai
ARENA 10: [Okabe Rintarō] Handa Seishū [Orihara Izaya] Usui Takumi [Edward Elric] Son Hak Ōma Shū Katsuragi Keima Emiya Shirō Kise Ryōta
ARENA 11: Naoe Riki Ciel Phantomhive Nozaki Umetarō Kaneki Ken [Archer] Meliodas Satomi Rentarō [Kasuga Arata] [Kaizuka Inaho] Nanase Haruka
ARENA 12: Tachibana Makoto Kuroba Kaito [Shirogane Kei] Mikoshiba Mikoto Mitsuka Sōji Tatsumi [Araragi Koyomi] Kamina [Maō Sadao] Levi
Responder
 #22
ARENA 01: [Nishikino Maki] Kawai Ritsu [Miyauchi Renge] Asada Shino Himeki Chifuyu Azuki Azusa Onodera Kosaki Enomoto Takane Tobiichi Origami [Kurousagi]

ARENA 02: Hiradaira Chisaki Seo Yuzuki [Sonoda Umi] Saegusa Mayumi Terminus Est [Latifa Fleuranza] [Yoshino] Shokuhō Misaki Esdeath Konno Yūki
ARENA 03: [Aihara Enju] Yasuhara Ema Tachibana Marika [Tedeza Rize] Kōsaka Honoka Tsunemori Akane Ayase Eli Yaya [Jibril] Sakura Kyōko
ARENA 04: [Celty Sturluson] Yatogami Tōka Kitashirakawa Tamako [Hoto Kokoa] Kirisaki Chitoge Suō Amane Minami Kotori [Kushikawa Hatoko] Tateyama Ayano Akatsuki
ARENA 05: Honma Meiko Nymph [Hasegawa Kobato] Tōsaka Rin Ryōgi Shiki [Ibuki Fūko] Hirasawa Yui Nibutani Shinka Louise Vallière [Aisaka Taiga]
ARENA 06: Suigintō [Kotobuki Tsumugi] Takamachi Nanoha Momo Belia Deviluke Tōwa Erio Ikaros [Aragaki Ayase] [Makise Kurisu] Chitanda Eru Sakagami Tomoyo
ARENA 07: Kashiwazaki Sena Nōmi Kudryavka Saber [Eucliwood Hellscythe] Kamio Misuzu [Sengoku Nadeko] Holo Konjiki no Yami [Nyarlathotep] Laura Bodewig
ARENA 08: [Kuroyukihime] Takanashi Rikka Hiiragi Kagami [Oshino Shinobu] [Shiomiya Shiori] Kuroi Mato Kinomoto Sakura Kōsaka Kirino Kirishima Shōko Kanzaki H. Aria
ARENA 09: [Kanie Seiya] Natsume Takashi Hyōdō Issei Itsuka Shidō Kamijō Tōma Ayasaki Hayate [Sakai Yūji] Kuroko Tetsuya [Tomoe] Andō Jurai
ARENA 10: [Okabe Rintarō] Handa Seishū [Orihara Izaya] Usui Takumi Edward Elric Son Hak Ōma Shū [Katsuragi Keima] Emiya Shirō Kise Ryōta
ARENA 11: Naoe Riki Ciel Phantomhive Nozaki Umetarō [Kaneki Ken] [Archer] Meliodas [Satomi Rentarō] Kasuga Arata Kaizuka Inaho Nanase Haruka
ARENA 12: Tachibana Makoto Kuroba Kaito Shirogane Kei Mikoshiba Mikoto Mitsuka Sōji Tatsumi [Araragi Koyomi] [Kamina] [Maō Sadao] Levi
Responder
 #23
[Imagem: c2JMXi0.png][Imagem: mjI5VZF.png][Imagem: IwVFeCf.png]

ARENA 01: [Nishikino Maki] Kawai Ritsu [Miyauchi Renge] Asada Shino Himeki Chifuyu [Azuki Azusa] Onodera Kosaki Enomoto Takane Tobiichi Origami Kurousagi
ARENA 02: Hiradaira Chisaki Seo Yuzuki [Sonoda Umi] [Saegusa Mayumi] Terminus Est Latifa Fleuranza [Yoshino] Shokuhō Misaki Esdeath Konno Yūki
ARENA 03: Aihara Enju [Yasuhara Ema] Tachibana Marika Tedeza Rize Kōsaka Honoka Tsunemori Akane [Ayase Eli] Yaya Jibril [Sakura Kyōko]
ARENA 04: Celty Sturluson [Yatogami Tōka] Kitashirakawa Tamako Hoto Kokoa [Kirisaki Chitoge] Suō Amane Minami Kotori Kushikawa Hatoko Tateyama Ayano [Akatsuki]
ARENA 05: Honma Meiko Nymph Hasegawa Kobato Tōsaka Rin [Ryōgi Shiki] Ibuki Fūko Hirasawa Yui Nibutani Shinka Louise Vallière [Aisaka Taiga]
ARENA 06: Suigintō Kotobuki Tsumugi Takamachi Nanoha Momo Belia Deviluke [Tōwa Erio] Ikaros Aragaki Ayase [Makise Kurisu] Chitanda Eru [Sakagami Tomoyo]
ARENA 07: Kashiwazaki Sena Nōmi Kudryavka Saber Eucliwood Hellscythe Kamio Misuzu Sengoku Nadeko [Holo] Konjiki no Yami Nyarlathotep Laura Bodewig
ARENA 08: Kuroyukihime Takanashi Rikka Hiiragi Kagami [Oshino Shinobu] Shiomiya Shiori Kuroi Mato Kinomoto Sakura Kōsaka Kirino Kirishima Shōko Kanzaki H. Aria
ARENA 09: Kanie Seiya Natsume Takashi Hyōdō Issei [Itsuka Shidō] Kamijō Tōma Ayasaki Hayate Sakai Yūji Kuroko Tetsuya [Tomoe] Andō Jurai
ARENA 10: Okabe Rintarō Handa Seishū [Orihara Izaya] Usui Takumi [Edward Elric] Son Hak Ōma Shū [Katsuragi Keima] Emiya Shirō Kise Ryōta
ARENA 11: Naoe Riki Ciel Phantomhive Nozaki Umetarō Kaneki Ken [Archer] Meliodas Satomi Rentarō Kasuga Arata Kaizuka Inaho Nanase Haruka
ARENA 12: Tachibana Makoto Kuroba Kaito [Shirogane Kei] Mikoshiba Mikoto Mitsuka Sōji Tatsumi [Araragi Koyomi] Kamina [Maō Sadao] Levi
Só Shito Husbando =/
Responder
 #24
ARENA 01Nishikino MakiKawai RitsuMiyauchi RengeAsada ShinoHimeki ChifuyuAzuki AzusaOnodera KosakiEnomoto TakaneTobiichi OrigamiKurousagi
ARENA 02Hiradaira ChisakiSeo YuzukiSonoda UmiSaegusa MayumiTerminus EstLatifa FleuranzaYoshinoShokuhō MisakiEsdeathKonno Yūki
ARENA 03Aihara EnjuYasuhara EmaTachibana MarikaTedeza RizeKōsaka HonokaTsunemori AkaneAyase EliYayaJibrilSakura Kyōko
ARENA 04Celty SturlusonYatogami TōkaKitashirakawa TamakoHoto KokoaKirisaki ChitogeSuō AmaneMinami KotoriKushikawa HatokoTateyama AyanoAkatsuki
ARENA 05Honma MeikoNymphHasegawa KobatoTōsaka RinRyōgi ShikiIbuki FūkoHirasawa YuiNibutani ShinkaLouise VallièreAisaka Taiga
ARENA 06SuigintōKotobuki TsumugiTakamachi NanohaMomo Belia DevilukeTōwa ErioIkarosAragaki AyaseMakise KurisuChitanda EruSakagami Tomoyo
ARENA 07Kashiwazaki SenaNōmi KudryavkaSaberEucliwood HellscytheKamio MisuzuSengoku NadekoHoloKonjiki no YamiNyarlathotepLaura Bodewig
ARENA 08KuroyukihimeTakanashi RikkaHiiragi KagamiOshino ShinobuShiomiya ShioriKuroi MatoKinomoto SakuraKōsaka KirinoKirishima ShōkoKanzaki H. Aria
ARENA 09Kanie SeiyaNatsume TakashiHyōdō IsseiItsuka ShidōKamijō TōmaAyasaki HayateSakai YūjiKuroko TetsuyaTomoeAndō Jurai
ARENA 10Okabe RintarōHanda SeishūOrihara IzayaUsui TakumiEdward ElricSon HakŌma ShūKatsuragi KeimaEmiya ShirōKise Ryōta
ARENA 11Naoe RikiCiel PhantomhiveNozaki UmetarōKaneki KenArcherMeliodasSatomi RentarōKasuga ArataKaizuka InahoNanase Haruka
ARENA 12Tachibana MakotoKuroba KaitoShirogane KeiMikoshiba MikotoMitsuka SōjiTatsumiAraragi KoyomiKaminaMaō SadaoLevi
Responder
 #25
ARENA 01: Nishikino Maki [Kawai Ritsu] [Miyauchi Renge] Asada Shino Himeki Chifuyu [Azuki Azusa] Onodera Kosaki Enomoto Takane Tobiichi Origami Kurousagi

ARENA 02: Hiradaira Chisaki [Seo Yuzuki] Sonoda Umi Saegusa Mayumi Terminus Est [Latifa Fleuranza] [Yoshino] Shokuhō Misaki Esdeath Konno Yūki
ARENA 03: Aihara Enju [Yasuhara Ema] Tachibana Marika [Tedeza Rize] Kōsaka Honoka Tsunemori Akane Ayase Eli Yaya [Jibril] Sakura Kyōko
ARENA 04: [Celty Sturluson] Yatogami Tōka Kitashirakawa Tamako [Hoto Kokoa] Kirisaki Chitoge Suō Amane Minami Kotori Kushikawa Hatoko Tateyama Ayano [Akatsuki]
ARENA 05: Honma Meiko Nymph Hasegawa Kobato Tōsaka Rin Ryōgi Shiki Ibuki Fūko [Hirasawa Yui] [Nibutani Shinka] Louise Vallière [Aisaka Taiga]
ARENA 06: [Suigintō] Kotobuki Tsumugi Takamachi Nanoha Momo Belia Deviluke [Tōwa Erio] Ikaros Aragaki Ayase [Makise Kurisu] Chitanda Eru Sakagami Tomoyo
ARENA 07: [Kashiwazaki Sena] Nōmi Kudryavka [Saber] Eucliwood Hellscythe Kamio Misuzu Sengoku Nadeko [Holo] Konjiki no Yami Nyarlathotep Laura Bodewig
ARENA 08: Kuroyukihime [Takanashi Rikka] [Hiiragi Kagami] [Oshino Shinobu] Shiomiya Shiori Kuroi Mato Kinomoto Sakura Kōsaka Kirino Kirishima Shōko Kanzaki H. Aria
ARENA 09: Kanie Seiya [Natsume Takashi] Hyōdō Issei Itsuka Shidō Kamijō Tōma Ayasaki Hayate Sakai Yūji Kuroko Tetsuya Tomoe Andō Jurai
ARENA 10: Okabe Rintarō [Handa Seishū] Orihara Izaya Usui Takumi [Edward Elric] Son Hak Ōma Shū [Katsuragi Keima] Emiya Shirō Kise Ryōta
ARENA 11: Naoe Riki Ciel Phantomhive [Nozaki Umetarō] Kaneki Ken [Archer] Meliodas Satomi Rentarō [Kasuga Arata] Kaizuka Inaho Nanase Haruka
ARENA 12: Tachibana Makoto [Kuroba Kaito] Shirogane Kei [Mikoshiba Mikoto] Mitsuka Sōji Tatsumi Araragi Koyomi Kamina [Maō Sadao] Levi
Responder
 #26
ARENA 01: Nishikino Maki Kawai Ritsu Miyauchi Renge [Asada Shino] Himeki Chifuyu Azuki Azusa [Onodera Kosaki] [Enomoto Takane] Tobiichi Origami Kurousagi
ARENA 02: [Hiradaira Chisaki] Seo Yuzuki Sonoda Umi Saegusa Mayumi [Terminus Est] Latifa Fleuranza [Yoshino] Shokuhō Misaki Esdeath Konno Yūki
ARENA 03: [Aihara Enju] Yasuhara Ema [Tachibana Marika] Tedeza Rize Kōsaka Honoka Tsunemori Akane Ayase Eli [Yaya] Jibril Sakura Kyōko
ARENA 04: [Celty Sturluson] Yatogami Tōka Kitashirakawa Tamako [Hoto Kokoa] Kirisaki Chitoge Suō Amane Minami Kotori [Kushikawa Hatoko] Tateyama Ayano Akatsuki
ARENA 05: [Honma Meiko] [Nymph] Hasegawa Kobato Tōsaka Rin Ryōgi Shiki Ibuki Fūko Hirasawa Yui [Nibutani Shinka] Louise Vallière Aisaka Taiga
ARENA 06: Suigintō Kotobuki Tsumugi Takamachi Nanoha Momo Belia Deviluke [Tōwa Erio] [Ikaros] Aragaki Ayase Makise Kurisu [Chitanda Eru] Sakagami Tomoyo
ARENA 07: [Kashiwazaki Sena] [Nōmi Kudryavka] Saber Eucliwood Hellscythe Kamio Misuzu Sengoku Nadeko Holo [Konjiki no Yami] Nyarlathotep Laura Bodewig
ARENA 08: Kuroyukihime [Takanashi Rikka] Hiiragi Kagami [Oshino Shinobu] [Shiomiya Shiori] Kuroi Mato Kinomoto Sakura Kōsaka Kirino Kirishima Shōko Kanzaki H. Aria
ARENA 09: [Kanie Seiya] [Natsume Takashi] Hyōdō Issei Itsuka Shidō [Kamijō Tōma] Ayasaki Hayate Sakai Yūji Kuroko Tetsuya Tomoe Andō Jurai
ARENA 10: [Okabe Rintarō] Handa Seishū Orihara Izaya Usui Takumi [Edward Elric] Son Hak Ōma Shū [Katsuragi Keima] Emiya Shirō Kise Ryōta
ARENA 11: Naoe Riki Ciel Phantomhive [Nozaki Umetarō] Kaneki Ken Archer Meliodas [Satomi Rentarō] [Kasuga Arata] Kaizuka Inaho Nanase Haruka
ARENA 12: Tachibana Makoto Kuroba Kaito Shirogane Kei Mikoshiba Mikoto Mitsuka Sōji Tatsumi [Araragi Koyomi] [Kamina] [Maō Sadao] Levi
Responder
 #27
ARENA 01: [Nishikino Maki] Kawai Ritsu [Miyauchi Renge] Asada Shino Himeki Chifuyu Azuki Azusa Onodera Kosaki Enomoto Takane Tobiichi Origami [Kurousagi]

ARENA 02: Hiradaira Chisaki [Seo Yuzuki] [Sonoda Umi] Saegusa Mayumi Terminus Est [Latifa Fleuranza] Yoshino Shokuhō Misaki Esdeath Konno Yūki
ARENA 03: Aihara Enju Yasuhara Ema Tachibana Marika [Tedeza Rize] Kōsaka Honoka Tsunemori Akane [Ayase Eli] [Yaya] Jibril Sakura Kyōko
ARENA 04: Celty Sturluson Yatogami Tōka Kitashirakawa Tamako [Hoto Kokoa] Kirisaki Chitoge Suō Amane [Minami Kotori] Kushikawa Hatoko Tateyama Ayano [Akatsuki]
ARENA 05: Honma Meiko [Nymph] Hasegawa Kobato Tōsaka Rin Ryōgi Shiki Ibuki Fūko Hirasawa Yui Nibutani Shinka [Louise Vallière] [Aisaka Taiga]
ARENA 06: Suigintō Kotobuki Tsumugi [Takamachi Nanoha] Momo Belia Deviluke [Tōwa Erio] [Ikaros] Aragaki Ayase Makise Kurisu Chitanda Eru Sakagami Tomoyo
ARENA 07: [Kashiwazaki Sena] [Nōmi Kudryavka] Saber Eucliwood Hellscythe Kamio Misuzu Sengoku Nadeko [Holo] Konjiki no Yami Nyarlathotep Laura Bodewig
ARENA 08: Kuroyukihime Takanashi Rikka Hiiragi Kagami [Oshino Shinobu] Shiomiya Shiori [Kuroi Mato] Kinomoto Sakura Kōsaka Kirino Kirishima Shōko [Kanzaki H. Aria]
ARENA 09: Kanie Seiya Natsume Takashi Hyōdō Issei Itsuka Shidō [Kamijō Tōma] Ayasaki Hayate Sakai Yūji Kuroko Tetsuya Tomoe Andō Jurai
ARENA 10: [Okabe Rintarō] [Handa Seishū] Orihara Izaya Usui Takumi Edward Elric Son Hak Ōma Shū [Katsuragi Keima] Emiya Shirō Kise Ryōta
ARENA 11: [Naoe Riki] Ciel Phantomhive [Nozaki Umetarō] Kaneki Ken Archer [Meliodas] Satomi Rentarō Kasuga Arata Kaizuka Inaho Nanase Haruka
ARENA 12: Tachibana Makoto Kuroba Kaito Shirogane Kei [Mikoshiba Mikoto] [Mitsuka Sōji] Tatsumi Araragi Koyomi Kamina Maō Sadao [Levi]
Responder
 #28
Meus votos para o primeiro dia da segunda rodada:


ARENA 01: Kanzaki Tomoyo [Yazawa Nico] [Yuigahama Yui] Shokuhō Misaki Yonomori Kobeni Azuki Azusa Sakura Chiyo Miyauchi Renge
ARENA 02: Misaki Mei Yaya Izayoi Miku [Shiro] Latifa Fleuranza [Minami Kotori] Onodera Kosaki Mikasa Ackerman
ARENA 03: Tōjō Nozomi Seo Yuzuki Miyamori Aoi Tokisaki Kurumi Celty Sturluson [Terminus Est] [Kafū Chino] Tsutsukakushi Tsukiko
ARENA 04: [Yukinoshita Yukino] Akatsuki Aihara Enju Enomoto Takane Hoshizora Rin Sakura Kyōko Akame [Sento Isuzu]
ARENA 05: Last Order [Shana] Nakamura Yuri Kotobuki Tsumugi Charlotte Dunois Ikaros Kuroi Mato [Tōsaka Rin]
ARENA 06: Akemi Homura Yui Chitanda Eru [Yūki Mikan] Kinomoto Sakura [Aisaka Taiga] Suzumiya Haruhi Nōmi Kudryavka
ARENA 07: Shirai Kuroko Victorique de Blois Haqua du Lot Herminium Saber [Makise Kurisu] [Nibutani Shinka] Hiiragi Kagami C.C.
ARENA 08: Aragaki Ayase Fujibayashi Kyō [Natsume Rin] [Takanashi Rikka] Hasegawa Kobato Shirakiin Ririchiyo Eucliwood Hellscythe Saten Ruiko
ARENA 09: [Satomi Rentarō] Maō Sadao Kida Masaomi Hori Masayuki Sora [Emiya Shirō] Kōgami Shin'ya Ayasaki Hayate
ARENA 10: [Orihara Izaya] Kaneki Ken Accelerator Sakai Yūji [Levi] Kaiki Deishū Akashi Seijūrō Emiya Kiritsugu
ARENA 11: Sebastian Michaelis Kyon Hikigaya Hachiman Andō Jurai Usui Takumi Gilgamesh [Meliodas] [Heiwajima Shizuo]
ARENA 12: [Sakamaki Izayoi] Hyōdō Issei Kaizuka Inaho Ōma Shū Togashi Yūta Kuroba Kaito [Takasu Ryūji] Ichijō Raku
ARENA 13: [Leopard] Katō Megumi
ARENA 14: Urushibara Shizuno [Toshinō Kyōko]
ARENA 15: Misono Chiaya [Lilith Bristol]
ARENA 16: [Naruse Maria] Mononobe Mitsuki
Responder
 #29
ARENA 01Kanzaki TomoyoYazawa NicoYuigahama YuiShokuhō MisakiYonomori KobeniAzuki AzusaSakura ChiyoMiyauchi Renge
ARENA 02Misaki MeiYayaIzayoi MikuShiroLatifa FleuranzaMinami KotoriOnodera KosakiMikasa Ackerman
ARENA 03Tōjō NozomiSeo YuzukiMiyamori AoiTokisaki KurumiCelty SturlusonTerminus EstKafū ChinoTsutsukakushi Tsukiko
ARENA 04Yukinoshita YukinoAkatsukiAihara EnjuEnomoto TakaneHoshizora RinSakura KyōkoAkameSento Isuzu
ARENA 05Last OrderShanaNakamura YuriKotobuki TsumugiCharlotte DunoisIkarosKuroi MatoTōsaka Rin
ARENA 06Akemi HomuraYuiChitanda EruYūki MikanKinomoto SakuraAisaka TaigaSuzumiya HaruhiNōmi Kudryavka
ARENA 07Shirai KurokoVictorique de BloisHaqua du Lot HerminiumSaberMakise KurisuNibutani ShinkaHiiragi KagamiC.C.
ARENA 08Aragaki AyaseFujibayashi KyōNatsume RinTakanashi RikkaHasegawa KobatoShirakiin RirichiyoEucliwood HellscytheSaten Ruiko
ARENA 09Satomi RentarōMaō SadaoKida MasaomiHori MasayukiSoraEmiya ShirōKōgami Shin'yaAyasaki Hayate
ARENA 10Orihara IzayaKaneki KenAcceleratorSakai YūjiLeviKaiki DeishūAkashi SeijūrōEmiya Kiritsugu
ARENA 11Sebastian MichaelisKyonHikigaya HachimanAndō JuraiUsui TakumiGilgameshMeliodasHeiwajima Shizuo
ARENA 12Sakamaki IzayoiHyōdō IsseiKaizuka InahoŌma ShūTogashi YūtaKuroba KaitoTakasu RyūjiIchijō Raku

ARENA 13LeopardKatō Megumi
ARENA 14Urushibara ShizunoToshinō Kyōko
ARENA 15Misono ChiayaLilith Bristol
ARENA 16Naruse MariaMononobe Mitsuki
Responder
 #30
Dessa vez a votação foi fácil. E olha, teve uma chave ali bastante cancerígena.
Só deu para escolher a Yaya nela.

[Imagem: yep4wqm.png] [Imagem: yVvOSPm.png]

Já as chaves da temporada de inverno... nem comentar. Não me diga que essas são as "best girls" do povão, plz

[Imagem: OA1YkAA.png]

ARENA 01: [Kanzaki Tomoyo] Yazawa Nico Yuigahama Yui Shokuhō Misaki Yonomori Kobeni [Azuki Azusa] Sakura Chiyo Miyauchi Renge
ARENA 02: Misaki Mei [Yaya] Izayoi Miku Shiro Latifa Fleuranza Minami Kotori Onodera Kosaki Mikasa Ackerman
ARENA 03: [Tōjō Nozomi] Seo Yuzuki Miyamori Aoi [Tokisaki Kurumi] Celty Sturluson Terminus Est Kafū Chino Tsutsukakushi Tsukiko
ARENA 04: [Yukinoshita Yukino] Akatsuki Aihara Enju Enomoto Takane Hoshizora Rin Sakura Kyōko [Akame] Sento Isuzu
ARENA 05: Last Order Shana [Nakamura Yuri] Kotobuki Tsumugi Charlotte Dunois Ikaros Kuroi Mato [Tōsaka Rin]
ARENA 06: Akemi Homura Yui Chitanda Eru Yūki Mikan Kinomoto Sakura [Aisaka Taiga] [Suzumiya Haruhi] Nōmi Kudryavka
ARENA 07: Shirai Kuroko Victorique de Blois [Haqua du Lot Herminium] Saber [Makise Kurisu] Nibutani Shinka Hiiragi Kagami C.C.
ARENA 08: [Aragaki Ayase] [Fujibayashi Kyō] Natsume Rin Takanashi Rikka Hasegawa Kobato Shirakiin Ririchiyo Eucliwood Hellscythe Saten Ruiko
ARENA 09: Satomi Rentarō Maō Sadao Kida Masaomi Hori Masayuki [Sora] [Emiya Shirō] Kōgami Shin'ya Ayasaki Hayate
ARENA 10: Orihara Izaya Kaneki Ken [Accelerator] Sakai Yūji Levi Kaiki Deishū Akashi Seijūrō [Emiya Kiritsugu]
ARENA 11: Sebastian Michaelis Kyon [Hikigaya Hachiman] Andō Jurai Usui Takumi Gilgamesh Meliodas [Heiwajima Shizuo]
ARENA 12: [Sakamaki Izayoi] Hyōdō Issei Kaizuka Inaho Ōma Shū Togashi Yūta Kuroba Kaito [Takasu Ryūji] Ichijō Raku
ARENA 13: Leopard Katō Megumi
ARENA 14: Urushibara Shizuno Toshinō Kyōko
ARENA 15: Misono Chiaya [Lilith Bristol]
ARENA 16: Naruse Maria Mononobe Mitsuki

Destaque para o Saimoe esse ano é esse terrível capcha com equações toscas que as vezes nem possuem um resultado aceitável pelo formulário. Recebi um cujo resultado era -12/7, ou -1,7, mas só aceitam 3 dígitos como resposta...
Responder
Páginas (32): « Anterior 1 2 3 4 5 ... 32 Próximo »

Usuários visualizando este tópico: 1 Visitantes